Privacy policy

Midlock Speciaalgereedschap B.V.
Middelmoot 16
1721 CZ Broek op Langedijk

00. Inleiding:
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01.Midlock Speciaalgereedschap B.V.
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Midlock Speciaalgereedschap B.V., Midlock Speciaalgereedschap is een importeur van Speciaalgereedschappen welke zich richt op de automotive en industriele markt waarin speciale gereedschappen nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden van de monteur. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Midlock Speciaalgereedschap verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Midlock Speciaalgereedschap, neem dan gerust contact op! administratie@midlock.nl | 0226-331933| Middelmoot 16| 1721CZ  |Broek op Langedijk |BTW nr.: NL825316406B01|  Kvk: 37050693 Midlock Speciaalgereedschap B.V. is een onderdeel van R.W.Smit beheer B.V, welke wordt gedreven door Richard Smit

02. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Midlock SG B.V. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Het versturen van nieuwsbrieven, Midlock SG B.V. stuurt vooralsnog geen nieuwsbrieven. Mocht dit in de nabije toekomst toch gaan gebeuren dan zullen deze nieuwsbrieven enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling zijn. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Midlock SG B.V. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Midlock SG B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
03. Analytics De website van Midlock SG B.V. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03.Ontvangers
De gegevens die Midlock SG B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Webmail, De e-mail van Midlock SG B.V. wordt gehost bij office365. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van office365.
02. JK Webdesign, De website en back-ups van de website worden gehost bij JK Webdesign Alkmaar. Gegevens die jij achterlaat op de website van Midlock SG B.V. zijn op de servers van JK Webdesign opgeslagen.
03. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp

04. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Midlock SG B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar administratie@midlock.nl.
02. Contact opnemen, Op het moment dat je contact opneemt met Midlock SG B.V via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijv. je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
03. Analytics, De gegevens die Analytics op de site verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mail. De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen  Google Analytics.

05. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Midlock SG B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Midlock. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Beveiliging 05. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Midlock.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Midlock ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Jouw rechten
01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Midlock vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Midlock. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie, Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Midlock. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03.Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Midlock opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Midlock al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
04. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Midlock vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Midlock niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Midlock jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via administratie@midlock.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten
Midlock SG B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Midlock via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Midlock de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Midlock SG B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Midlock SG B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Midlock dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Midlock SG B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. administratie@midlock.nl Middelmoot 16 | 1721 CZ | Broek op Langedijk| Btw. Nr. NL825316406B01 | KVK Nr. 37050693

opgemaakt; juni 2018

Dagelijks bereikbaar

Openingstijden

Maandag 08: 30 - 17:00
Dinsdag 08: 30 - 17:00
Woensdag 08: 30 - 17:00
Donderdag 08: 30 - 17:00
Vrijdag 08: 30 - 12:30
Weekend Gesloten

Administratie gegevens

KvK: 37050693
Btw nr: NL825316406B01

Contactgegevens

Midlock Speciaalgereedschap B.V.
Middelmoot 16
1721 CZ Broek op Langedijk

Bestellingen

Bestellingen voor 15 uur (vrijdag voor 14 uur) ontvangen, worden nog dezelfde dag verstuurd. Franco levering bij bestelling van 100 euro netto ex btw.

Voor spoedbestellingen na 15 uur uitsluitend telefonisch.